آدرس: لرستان_شهرستان بروجرد_ خیابان حافظ جنوبی_ نبش کوچه ولی شرقی(کوچه بعد از درمانگاه سجاد)_ طبقه فوقانی کتابفروشی پاییزان_ طبقه سوم_ مرکز مشاوره رویان