تو یکی از سکانس‌های فیلم «الماس خونین» دی‌کاپریو میگه:
گاهی وقتا تعجب می‌کنم،
یعنی خدا بخاطر اون رفتار هایی که باهم می‌کنیم و بلا هایی که سر هم میاریم از ما می‌گذره؟
بعد به اطرافم نگاه میکنم و پی میبرم
خدا خیلی وقته اینجارو ترک کرده...