گرافیست🔵
خبرنگار شهری🔵
عکاس خبری ورزشی🔵

آیا می توانم در حوزه رسانه از شما مشاوره بگیرم ؟

بله سوالات در حوزه رسانه به علاقه مندان پاسخ داده می شود