با سلام و احترام به شما
علی خدایی هستم، کارشناس بازاریابی و فعال حوزه کسب و کار، محتوا بخشی از روتین زندگی و مطالعه بخشی از آن است از گذشته داشته و دارم.