ساعت کاری ۶ صبح تا ۹ شب
روز تعطیل جمعه

آدرس: دزفول خیابان امام موسی صدر نبش هجرت کیک و کلوچه خاطره