آدرس: یزد_میدان مسکن،خیابان مقداد، نبش چهارراه مقداد،خانه و آشپزخانه درسا