آدرس:استان فارس.شهرستان گراش.بلوارخلیج فارس.فروشگاه کاشی و سرامیک نگین
بامدیریت برادران بهزادی