خدمات

قیمت کارتخوان چقدر است ؟

بر اساس مدل ، قیمت متغیر می باشد.

چه مدارکی برای دریافت کارتخوان نیاز است ؟

تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه، شماره حساب

آیا خدمات پس از فروش و گارانتی دارد؟

یک سال گارانتی و خدمات پس از فروش پنج سال است.

آیا برای خرید کارتخوان حتما جواز کسب لازم است؟

خیر، فروش به صورت همگانی حتی برای مشاغل خانگی و سیار