مرکز پخش و فروش کلیه لوازم روشنایی ساختمان
آدرس سقز خ ۳۲ متری نبش کوچه سوم
شمارهای تماس
۰۹۱۸۳۷۴۶۶۶۶_۰۹۱۸۳۷۶۰۱۸۵_۰۹۱۸۳۷۶۰۵۹۰