ادرس :گلپایگان بازار بزرگ پاساژ موقوفه ی شهریاری (پاساژ کفش فروش ها)طبقه منفی 1