سازنده pcb و بدنه و کد نویس ربات
تیم رباتیک هخامنش اصفهان