فاطمه دلدار هستم
عاملیت شهر گرگان از شرکت گسترش طراحان نقش الماس
جهت درامد زایی یا استفاده از خدمات هوشمند شرکت ما برای رونق بخشی کسب و کار خود با ما در تماس باشید

#درامد #کار #شرکت #شغل #خدمات #مشتری #کارت ویزیت الکترونیک #رزومه #سایت #ussd #آینوتی گرگان #ای نوتی گرگان #آینوتی #اینوتی

هر کسب و کاری میتواند به راحتی از خدمات شرکت ما اسچفاده کند تا بتواند یک پل ا تباطی 2 طرفت با مشتری خود برقرار کند
و کسب و کار خود را رونق ببخشد
و افرادی که بیکار هستن میتوانند کار خود را با ما شروع کنند بعد از بررسی موارد
اما ما نیازی به سابقه کاری
تحصیلات دانشگاهی
پارتی
شرایط سنی
و ... نداریم
شرایط کاری ما متفاوت است
و درامد کاری هم کاملا متفاوت و عالی است