کاردانی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
طراح وب و گرافیست
کارشناس بازرگانی
برنامه نویس تحت وب

با 5 سال سابقه کار مداوم
آشنا به امور اداری،دفتری, مدیریت و حسابداری

تماس بگیرید

مشاهده کنید

شبکه های اجتماعی

پیوند های کاربردی

Copyright © OCEAN ART STUDIO
Registred ® T A K L I N K