جهتِ شرکت در دوره هایِ تخصّصیِ آموزشِ *نگارگری* تحتِ نظارتِ اُستاد غلامرضا اِسماعیل زاده هنرمند پیشکسوت و خالقِ نَخُستین کِتابِ آموزشِ نگارگری ، با من (پَریسا مُعینی) تماس بگیرید.
09139748938☎️

آیا در موردِ سبک،تکنیک و ابعادِ تابلوهای دکوراتیو سوالی دارید؟ من پاسخگو هستم 🧑🏻‍🎨