آدرس: ایلام میدان خیام خ رجایی نرسیده به اداره حج زیارت روبروی تعویض روغنی محمد دشتی