[اِنَّ الحُسَینْ مِصباح الهُدی و سَفینَة النِجاة]
درگاه روابط عمومی هیئت تعزیه داران قمر بنی هاشم(ع) روستای مدآباد
آدرس حسینیه :لرستان، ازنا، روستای مدآباد جوار مرقد مطهر امام زاده سید محمد(ع) حسینیه قمر بنی هاشم(ع)