ویزای توریستی ایتالیا
تور دبی
اقامت عمان (خرید ملک،ثبت شرکت،اقامت دوساله تجاری)
دعوتنامه کانادا از شرکت معتبر کانادایی
اقامت فرانسه(دانشجویی،خرید ملک،تمکن مالی)