حالا این دنیای ماست. دنیای الکترونیک و سوئیچ؛ زیباییه نرخ ارسال در ثانیه. ما وجود داریم اما بدون ملیت، رنگ پوست، و تعصب دینی. جنگ به پا میکنید، میکشید، حقه میزنید، به ما دروغ میگید و تلاش میکنید تا ما باور کنیم که برای صلاح ماست با این حال ما مجرمیم. بله من یک مجرم ام. جرم من کنجکاویه. من یک هکر هستم، و این بیانیهٔ منه. ‘هان؟ چی؟ بیانیه؟’ شما ممکنه جلوی من رو بگیرید، اما هیچوقت نمیتونید جلوی همهٔ ما رو بگیرد.”

هک سایتcomوir
هک کانال تلگرام
هک psn
فروش plasهکی
ساخت اکانت بازی هکی
هک دور بین هایه مداربسته.bd.pg.kl
پرینت تماس
هک اپل ایدی
♥️