آدرس:عباس ابادکیلومتر ۷ جاده کلاردشت.خیابان شهید بهمن شفیعی.بعداز شهرک پاسارگاد گل گیاه مازیار