بازرگانی قدوسی
نمایندگی انحصاری درب ضد سرقت سینا،انواع درب داخلی
طراحی و اجرای انواع مصنوعات چوبی و کابینت
نماینده انحصاری دستگیره و قفل کلون
بجنورد خیابان،جنب شرکت گاز خراسان شمالی