بازرگانی قدوسی
نمایندگی انحصاری فروش درب ضدسرقت سینا
درب داخلی، مصنوعات چوبی و انواع کابینت
نماینده قفل و دستگیره کلون
بجنورد خیابان،جنب شرکت گاز خراسان شمالی