آغاز قصه گارودی از چندین سال قبل از تولد آن است. بهره‌گیری از سالها تجربه در زمینه تولید پوشاک با تاکید بر تولید کالای با کیفیت که طی سالهای اولیه، تمرکز اصلی شرکت بر افزایش دانش مدیریتی اعم از مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژیک برند و…، از یک سو و همچنین بالا بردن دانش فنی تولید و افزایش ظرفیت تولید و احترام به مشتری از سوی دیگر بوده است.