باسلام و احترام
موضوع : متمم قرار داد به شماره 24802505

اصلاح ادرس : کرج فردیس خیابان اداره برق ساختمان پرستش طبقه 4 واحد 11 به کد پستی : 3166935011
می باشد و در توضیحات قرار داد هم تایید شده است "
( بدون قلم خوردگی )