آدرس:قزوین سه راه خیام ابتدای خیابان بلاغی جنب شهر نان گالری خانه واشپزخانه ترنم