آدرس: بلوار پاسداران خیابان شهید فلاحی روبه روی کوچه 11 خشکبار آراد