آدرس: میدان امام حسین به سمت میدان باهنر روبروی سه راه آذریزدی