ادرس: اهواز،کوی رمضان،منازل کارمندی،رضوان ۷ روبه روی سرای محله کوی رمضان،
فست فود کاج