مهندس محمود صفایی متولد سال ۱۳۴۶ فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه شیراز میباشند.
طی سنوات خدمت دارای سمت‌های مختلفی از جمله معاون شهرسازی و معماری شیراز، مشاور شهردار شیراز، شهردار کازرون، معاون اداره کل دفتر فنی استانداری فارس، معاون اداره کل حوادث غیر مترقبه، دفتر مناطق محروم استانداری، شهردار آبادان را بر عهده داشته و تهیه و تصویب اکثر طرحهای عمرانی شهرداری شیراز در حوزه کاری بوده است.