مجتمع امدادی یزدان پور
دارای خودرو سوار-سمند امدادو یدک کش چرخ گیر
جهت جاتبجایی وحمل انواع خودروایرانی و خارجی به تمام نقاط شهر و کشور بطور شبانه روزی با کادری مجرب و متعهد و دارای کوپن های تخفیف