هوم الان هستم و عاشق عکاسی و عاشق لوکاس

هوم من الا هستم، درسته من الا هستم و اینجا مکان منه، ولی خوب با اینکه مکان منه کسی این لینک رو نداره و فقط فقط واسه خودمه یعنی خودم توش هستم فقط خودم و خـــــــــودم :)))
و اگر بخوام خلاصه خودم رو معرفی کنم این میشه که من یک عکاس حرفی و خفنی هستم که نگو و نپرس!
یک آدم خفنی که خیلی خیلی خیلی خفنه :))
تو عکاسی واقعا آدم خفنیم چطوری رسیدم به این درجه خفنی؟
فقط با اعلاقه زیادی که دارم
فقط دوربین :)) منو با لوکاس تنها بزارید ساعت ها باهاش ور میرم و خسته نمیشم
چون یک عکاسم، یک هنرمندم، یک علاقه مند!
من دوست دارم این کارم رو و براش تلاش میکنم
درسته بعضی موقع ها شکست خوردم، بعضی وقت ناراحت شدم!
ولی به خخاطر علاقه هم هیچ وقت دست نکشیدم و رفتم جلو و باز هم میرم جلو بدون هیچچچچچچچچ استاپی