اجاره دهنده انواع پمپ بتنپمپ بتن ثابت قوی تا ۱۸۰متر لوله کشی

پمپ بتن هوایی از ۳دکل ۲۸متری تا ۶دکل ۶۵متری

ارسال به کلیه نقاط تهران