اجاره دهنده انواع پمپ بتنپمپ بتن ثابت قوی تا ۱۸۰متر لوله کشی

پمپ بتن هوایی از 4دکل ۳۶متری تا ۶دکل ۶۵متری

با اکیپ ماهر

ارسال به کلیه نقاط تهران