من دکتر محمد پناهی هستم.
با 12 سال سابقه فعالیت در اجرا،طراحی و نظارت تاسیسات مکانیک مشغول تدریس و انجام پروژه های بزرگ وکوچک هستم.