برای درک دنیای کمیک به پیج ما بپیوندید[email protected]

اگه برات سوالی از دنیای کمیک پیش اومده میتونی از من بپرسی

بپرس از مارول یا دیسی