به درسی دات فا خوش آمدید

سوالات پیام های آسمان هشتم درس ۱