فروشگاه دارکـــــــووب با بیش از ده سال ســابقه فــروش در زمینه ملزومات چــــوبی،
عرضــــه کننـــده ی انواع برنـــدهـای نوار پی وی سی درطـــرح ها و رنــــگ هــای متـــــــنوع
رنگ های ساده، فانتزی وطرح چوب
در ســـــایزهای مختلف ( 1*20 ,2*20 ,2*28 , 1*35 , 2*35 , 2*55 ) می باشـــد.

هــــــم چنیـــن انواع مختـــــلف چســــب گــرانول حـــــرارت بـــــالا و پـــایــیــن به صــــورت
سطلی و کیسه ای، روکـش وکیوم، مــورد استفاده تولیدکنندگان مصنوعات چوبی،
تولیــــــــدکنندگان ملزومـــات اداری و ســــــایر خدمـــــــاتی ها،
در فروشگاه دارکوب عرضه می گردد.

اکـــــــنون نیز با توجه به تغییر سبـــــک زنــدگی و فــــــراگیری عصـــــر ارتباطات و اینترنت
فروشگـــــــاه دارکـــوب تمــــامی محـــــصولات خود را به صـــــورت اینترنتی در ســــــایت
Darkooob.com در اختیار مشتریان گرامی قرار می دهد.