آدرس: سیستان و بلوچستان ، زاهدان، مهرشهر ، ورودی اول ، خیابان مهرآوران ، مجتمع تجاری شمس، جنب افق کوروش ، داخل پاساژ