تولید کننده انواع پنجه گربه ای، تیغه کنتاکت، فلکسیبل، عایق، سکسیونر و اتصالات فشار قوی