جهت خرید کد محصول را با 🎀 عدد انگلیسی 🎀
یا قسمتی از نام محصول را با🎀 حروف فارسی 🎀
که در پیج اینستاگرام درج شده
در آیکون پایین جهت جستجو تایپ کنید
سپس روی (زره بین) مقابل جستجو ضربه بزنید
و سفارش خودتان را ثبت نمائید