ساعت کاری از ۸ صبح تا ۱۰ شب

آدرس: بوشهر، شهر شبانکاره ،نبش چهاراه ساعت پلاک ۳