آدرس: پرند فاز4 خیابان 29 اسفند نرسیده به دبستان پسرانه امام حسن( سعادتفرجدید) طبقه بالای سنگکی محرابی مطب نیکان