آدرس : قرچک . منبع آب . بلوار ۳۰ متری فرهنگیان . نبش چهار راه اول . جنب عابر بانک