نماینده محصولات چسب ساختمانی هنکل (Ceresit) در استان آذربایجان شرقی