آدرس: یاسوج بلوار نجف آباد روبه روی مجتمع عمده فروشان بازار بزرگ سنگ دنا