مدیر دوبلاژ : حامد دشتیان

دستیار دوبلاژ : عادله متکیایی

صدابردار : صابر سلطانیان

مترجم : امیر محمد عزیزخانی

گویندگان :
آریا اقبالی ( ولف )
عادله متکیایی ( لوگینز / وبز )
شقایق فروبار ( دایان فاکسینگتون )
کیوان اقبالی ( شارک )
میثم رضایی ( اسنیک )
سهند میرزاخانی ( پیرانا )
فرزانه احراری
امیر محمد عزیزخانی
ثنا راجی

طراحی پوستر : محسن قربانی

پخش از وبسایت های مجاز