شرکت عتیق فاستون در سال ۹۱ با هدف کمک به تولید داخل و رقابت با کالاهای خارجی مشابه تاسیس شد و به تنوع و کیفیت نظر خاص داشته است و با مصرف مواد اولیه مرغوب؛ تولید محصولات با کیفیت را به عهده دارد.