ابزار هک پلاس واقعا کار میکنه؟

خیر و فقط جهت شوخی و سر به سر گذاشتن بقیه است