سلام
ثبت نام در کارگاه ها و کلاسهای آپرانیک رایگانه (بورسیه آپرانیک) و میتونید چند تا دوره یا کلاس شرکت کنید. (البته به شرط اینکه به شرکت منظم متعد باشید)
دقت کنید برای ثبت نام هر دوره باید یک بار فرم رو از اول پر کنید.