ما بهت کمک می کنیم تا بتونی خودت همه مسیر اپلای رو بری و کم ترین هزینه رو تو این مسیر سخت و پر هزینه داشته باشی. پس اگر می خوای که خودت این مسیر رو طی کنی و صفر تا 100 شو یاد بگیری، ما رو دنبال کن :)