ما یک نهاد رسمی دانشجویی هستیم که در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به برگزاری رویدادهای علمی و فرهنگی می‌پردازیم