استفاده از خدمات انیمه بین

هرگونه استفاده از خدمات انیمه بین اعم از خرید ، باز کرد حساب کاربری ، نوشتن نظر ، صحبت با پشتیبانی و شرکت در جشنواره ها به منزله پذیرش تمام قوانین اپلیکیشن است.
انیمه بین این حق را دارد تا هر زمان قوانین و مقررات استفاده از خدمات وبسایت را ویرایش کند. همچنین وبسایت مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی این موضوع ندارد و کاربر موظف است به صورت مداوم قوانین را برای اطلاع از تغییرات مطالعه کند.

تعریف مشتری یا کاربر

مشتری یا کاربر به شخصی گفته می‌شود که با اطلاعات کاربری خود که در فرم ثبت نام درج کرده است، به ثبت سفارش یا هرگونه استفاده از خدمات انیمه بین اقدام کند.

عدم رعایت قوانین و مقررات

چنانچه در هرزمان انیمه بین تشخیص دهد که یکی از کاربران قوانین وبسایت را نقض کرده این حق را دارد تا بدون اختار حساب کاربری او را بسته یا به تعلیق در آورد.

شبکه های اجتماعی ما