من امیرعلی خوش نام هستم🖐🏻
کلاس808✍🏻✍🏻
مدرسه فرشچیان ۲✏️✏️
عضو شورای دانش آموزی👨🏻‍🎓👨🏻‍🎓